Dostawa w ciągu 24 godzin GRATIS

 


Okręgi przemysłowe
Opracowanie pochodzi z Geografia CD

 1.Górnośląski Okręg Przemysłowy
 2. Warszawski Okręg Przemysłowy
 3. Sudecki Okręg Przemysłowy
 4. Lokalizacja dużych zakładów
 - Elektrownia Dolna Odra
 - Elektrownia Solina
 - Huta aluminium w Koninie
 - Huta cynku i ołowiu w Bukownie

 


1. Górnośląski Okręg Przemysłowy -  największy okręg w Polsce.

      Jest to typowy okręg przemysłowy o charakterze surowcowym. Powstały tu wiązki przemysłów na bazie wydobycia i przetwórstwa węgla kamiennego na energię elektryczną, koks i gaz koksowniczy.

     
Ze względu na nieopłacalność przewozów węgla w okresie początkowym rozwoju wielkopiecowej technologii wytopu stali, od końca XVIII w. datuje się tu rozwój hutnictwa żelaza, podobnie jak w innych zagłębiach węgla kamiennego Europy (podobną genezę ma okręg nadreńsko- westfalski, Zagłębie Północne we Francji, okręgi przemysłowe powstałe w zagłębiach węglowych Wielkiej Brytanii).


     
W oparciu o dostępną w Zagłębiu Górnośląskim energię elektryczną, stal i rodzący się rynek zbytu ponadlokalny powstawały sukcesywnie zakłady przemysłu elektromaszynowego (np. środków transportu, maszynowy, metalowy). Towarzyszyło temu powstawanie zakładów chemicznych (chemii organicznej, rafinerie - np. w Czechowicach- Dziedzicach, tworzyw sztucznych itp.). Rozwinął się też przemysł na potrzeby lokalne ludności (spożywczy, materiałów budowlanych, odzieżowy). Miejscowe złoża rud cynku i ołowiu dały także początek hutnictwu metali nieżelaznych.


     
Pomimo schyłkowego charakteru przemysłu hutniczego, Górnośląski Okręg Przemysłowy nadal zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby pracujących w przemyśle wśród okręgów przemysłowych kraju. Odznacza się silną specjalizacją w przemyśle paliwowo-energetycznym i metalurgicznym. W skład okręgu wchodzi 47 miast, które zamieszkuje ok. 3,5 mln mieszkańców. Okręg boryka się z problemami ekologicznymi, deficytem wody (duża wodochłonność występującego przemysłu), które podważają odwieczne podstawy jego rozwoju, gdyż zaczęły zagrażać bytowi ludzi.
 

2. Warszawski Okręg Przemysłowy

      Oparty jest o funkcje stołeczne stolicy, jest to typowy okręg dla obszarów wielkomiejskich. Główne atuty lokalizacyjne tego rodzaju regionów to bardzo atrakcyjny chłonny rynek zbytu, kapitał ludzki (znaczne zasoby pracowników, różnorodne kwalifikacje), zaplecze naukowo-badawcze oraz dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, znakomicie powiązana z podsystemami systemami infrastrukturalnymi krajowymi i międzynarodowymi (drogi kołowe, kolejowe, sieć energetyczna, teleinformacyjna).


   
  W strukturze dominuje przemysł elektromaszynowy, w tym przemysł wielkomiejski, jak produkcja samochodów osobowych, aparatury i urządzeń pomiarowych, elektronika konsumpcyjna. Towarzyszą im przemysły: poligraficzny, farmaceutyczny, kosmetyczny, filmowy, fonograficzny i inne. W strukturze przemysłu wyróżnia się również produkcja obrabiarek, maszyn budowlanych, papieru i produktów codziennego użytku (środków piorących, odzieży, obuwia).

     
Silnie rozwinięty jest również przemysł spożywczy. Wadliwą lokalizację ma istniejąca tutaj huta stali, poprzez którą starano się na siłę uprzemysłowić stolicę na wzór zachodnioeuropejski.. WOP pod względem liczby osób pracujących w przemyśle zajmuje drugie miejsce wśród krajowych okręgów przemysłowych.
 

3. Okręg Sudecki.

      Jest to jeden ze schyłkowych okręgów w Polsce. W jego genezie ważną rolę odegrało rzemiosło tkackie, a później przemysł włókienniczy. Obecnie do głównych gałęzi przemysłowych należy przemysł energetyczny oparty o węgle (Turów, Wałbrzych), włókienniczy, mineralny (surowce skalne), drzewno-papierniczy, farmaceutyczny (Jelenia Góra).
Okręg jest rozproszony, a największe ośrodki tworzą Wałbrzych i Jelenia Góra.


4. Lokalizacja dużych zakładów przemysłowych
 

Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnkowie k. Szczecina
 

      Jest to elektrownia cieplna bazująca na węglu kamiennym. Jej lokalizacja jest związana z:

1) z niezaspokojonym popytem regionalnym Polski północno-zachodniej (lokalizacja ogólna)

2)
korzyściami dużej skali - spowodowały, że zdecydowano się na wybudowanie jednej dużej elektrowni o mocy około 1700 MW, co zmniejszyło swobodę lokalizacyjną,

3)
czynnikiem wody - lokalizacja nad dużą rzeką, w miejscu odpowiednio szerokim, z uwagi na znaczny pobór dobowy wody, wynikający ze skali produkcji oraz jej wodochłonności (na 10 tys. kWh zużywa się około 200 m sześć. wody). Równie ważne jest także odprowadzanie dużych ilości podgrzanych wód pochłodniczych, stosownie

4)
uciążliwością obiektu dla środowiska wybudowano ją w małej miejscowości - Nowym Czarnkowie koło Szczecina, z uwagi na dużą emisję zanieczyszczeń powietrza

5)
ważne jest także położenie w pobliżu Szczecina - największego regionalnego odbiorcy energii elektrycznej


Elektrownia Solina
 

      Jest to elektrownia szczytowa z członem pompowym, położona na Sanie, o mocy pow. 200 MW.

Na wybór lokalizacji elektrowni w Solinie wpłynęły:

1) Niezaspokojony popyt regionalny na energię elektryczną oraz chęć aktywizacji gospodarczej Polski Południowo-wschodniej

2)
 Warunki naturalne - Solina jest położona w górnym odcinku biegu Sanu, w miejscu gdzie uchodzi do niego Solinka. Wobec tego jest tu wystarczająco duży przepływ wody, a dodatkową korzyścią jest wykorzystanie do celów energetycznych naturalnego dopływu Sanu

3)
 Korzyści poza energetyczne związane z budową zapory wodnej w Solinie - ze względu na kapitałochłonność i długi cykl zamrożenia kapitału budowa elektrowni wodnych, jak i sztucznych zbiorników jest kosztowna. Dlatego dąży się do wykorzystania sztucznego jeziora do innych celów. Jezioro Solińskie jest największym w Polsce sztucznym jeziorem, ma także funkcje przeciwpowodziowe (ważne np. dla Przemyśla leżącego na d Sanem,  ma także ważne funkcje rekreacyjno - turystyczne (uprawia się tu sporty wodne)
 

Huta aluminium w Koninie
 

1) Baza energetyczna - hutnictwo aluminium jest bardzo energochłonne - na 1 t aluminium zużywa się 15-18 tys. kWh, dlatego o umiejscowieniu tego zakładu zadecydowała bliskość elektrowni Pątnów w Koninie, przerabiającej występujące tu złoża węgla brunatnego.
Warto zauważyć, iż oba te obiekty były projektowane równocześnie, gdyż wynikało to z decyzji o przeznaczeniu do eksploatacji złóż węgla brunatnego w zagłębiu Konińsko-Tureckim. Budowa elektrowni z uwagi na korzyści dużej skali stworzyłaby nadmiar podaży energii elektrycznej w Polsce centralnej, wobec tego zagospodarowanie jej na potrzeby hutnictwa aluminium miało głębokie uzasadnienie ekonomiczne

2)
Korzystne położenie względem rynku zbytu - krajowego, ze względu na położenie w centralnej części kraju

3)
Możliwość wykorzystania Warty jako źródła wody na cele chłodnicze oraz miejsca zrzutu podgrzanych wód pochłodniczych


Huta cynku i ołowiu w Bukownie
 

1) Najważniejsze znaczenie ma w jej przypadku baza surowcowa, co wiąże się z nieopłacalnością transportu na duże odległości  rud, z uwagi na niewielki udział procentowy metali w  rudach - 3-5% cynku, 1-1,5 ołowiu,

2)
korzyści wspólnej lokalizacji  kopalni i huty, polegające na ograniczeniu kosztów transportu rud, wspólnym tworzeniu i użytkowaniu  infrastruktury, dostosowaniu skali wydobycia rud do skali przerobu

3)
Bliskość elektrowni  np. w Jaworznie, Sierszy, Trzebini - co ważne z uwagi na dość duże zużycie energii elektrycznej przy wytopie tych metali - około 3-4 tys. kWh na 1 t. tych metali.

4)
Korzystne położenie względem odbiorców tych metali- szczególnie ważne jest bliskie położenie względem GOP, odbiorcami cynku i ołowiu są zakłady metalowe, gdyż metale te służą  m.in. do pokrywania blach, rynkiem zbytu są też zakłady produkujące stopy  metali np. w Katowicach- Szopienicach (produkcja mosiądzu - stop miedzi z cynkiem.
 

Zamawiając Geografia CD otrzymasz:Geografia CD to 492 strony,
39 rozdziałów
,  70 podrozdziałów.
Płyta zawiera wszystko, co musisz wiedzieć nt. geografii w liceum.

Autor:
Educentrum Piotr Piekarzewski


* 629 opracowanych tematów.
* Testy, ściągi, artykuły.
*
Omówione arkusze maturalne.
*
Rozwiązania 100 najczęściej występujących zadań na maturze.

  

 Cena Dostawa

W 24 godziny

 

 

Sposoby płatności:

* Przelew (dostawa 0 zł)
* Pobranie pocztowe (dostawa 9 zł)
* Przekaz pocztowy (dostawa 0 zł)
* Karta kredytowa (dostawa 0 zł)

Darmowa dostawa w 24 godziny

Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Jeżeli płacisz przelewem, przekazem pocztowym lub kartą kredytową przesyłkę masz za darmo. Jeżeli wolisz za repetytorium zapłacić przy odbiorze u listonosza dolicz 9 zł za dostawę.
 

Trwa promocja!
Inwestujeszzł zamiast zł (cena po podwyżce)Zamawiam Geografia CD:

Dane niezbędne do realizacji zamówienia
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres e-mail:
Wybieram płatność
 Przelewem lub kartą kredytową (dostawa 0 zł)
 Przy odbiorze paczki (+9 zł)


Łącznie do zapłaty:


* Wiem, że moja inwestycja jest bezpieczna, ponieważ zgodnie z gwarancją firmy Educentrum mogę w ciągu 30 dni odzyskać zainwestować pieniądze.

OPINIE O PŁYCIE

"Po raz pierwszy ktoś w tak prosty, przejrzysty i jednocześnie praktyczny sposób wytłumaczył mi po kolei każde zagadnienie. Warto kupić polecam każdemu!"

Marcin Homka

"Płytę zakupiłem z pewnym niedowierzaniem - czy ta płyta naprawdę może być aż taka dobra? Ale kiedy przeczytałem pierwszych kilka tematów już wiedziałem, że zakup mi się opłacił. Płyta zawiera obszerny materiał przedstawiony w bardzo przystępnej formie."
Tomasz Lechoń

"Wcześniej przeczytałem wiele podręczników przygotowujących do matury, dlatego miałem rozeznanie w tematyce nauczania. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ta płyta zawiera w sobie również materiał opracowany dla wszystkich  którzy zdają Geografię na poziomie rozszerzonym."
Kacper Szczygieł

Zobacz więcej opinii

Copyright 2005 - 2008 Educentrum Piotr Piekarzewski