Dostawa w ciągu 24 godzin GRATIS

 

 


Klimat
Opracowanie pochodzi z Geografia CD

 1. Definicja klimatu
 2. Strefy klimatyczne
 3. Czynniki kształtujące klimat w Polsce
 4. Pory roku
 5. Porównania klimatyczne


1. Definicja

      Klimat jest charakterystycznym przebiegiem zjawisk pogodowych w okresie wieloletnim ( cyklicznym ). Klimat określany jest na podstawie wieloletnich obserwacji zjawisk, którym on towarzyszy. Ustala się go na podstawie przebiegu pogody - jej stanu oraz jej składników.

Klimat Ziemi kształtują różne procesy do których zaliczamy:

- Obieg wody
- Obieg ciepła
- krążenie powietrza
- układ lądów i oceanów
- wysokość n.p.m.
- działalność człowieka
- obszar występowania

2. Strefy klimatyczne:

Strefa klimatów równikowych

- równikowy wybitnie wilgotny
- podrównikowy wilgotny
- podrównikowy suchy

Strefa klimatów zwrotnikowych

-wilgotny
-pośredni
-kontynentalny
-suchy
-wybitnie i skrajnie suchy
 

Strefa klimatów podzwrotnikowych
-morski
-pośredni
-kontynentalny
-kontynentalny, suchy
-kontynentalny, wybitnie i skrajnie suchy
 

Strefa klimatów umiarkowanych
-umiarkowane ciepłe
-wybitnie morski
-morski
-przejściowy
-ciepły
-kontynentalny
-wybitnie kontynentalny
-kontynentalny, suchy
-kontynentalny, wybitnie suchy
-kontynentalny, skrajnie suchy
-umiarkowane chłodne
-morski
-przejściowy
-chłodny
-kontynentalny
-wybitnie kontynentalny
-skrajnie kontynentalny
 

Strefa klimatów okołobiegunowych
-subpolarny
-polarny
 

masy powietrza i klimat Polski

3. Czynniki kształtujące klimat w Polsce:


– Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową)

– Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy

– Ciepłe prądy morskie Północnoatlantycki, Norweski

– Sąsiedztwo Azji na wschodzie

– Przewaga pasm górskich ułożonych równoleżnikowo

– Rozmieszczenie ośrodków wyżowych i niżowych i ich zmiany wraz z porami roku

– Rozkład i ruchy frontów atmosferycznych

Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym, gdyż docierają do nas masy powietrza ze wszystkich kierunków:

– Z północy powietrze arktyczne - napływa do nas najrzadziej powoduje silne mrozy, obfite opady śnieżne a na wiosnę falę przymrozków

– Z wschodu powietrze polarne kontynentalne - w styczniu napływa mroźne a latem suche i gorące

– Z południowego wschodu powietrze zwrotnikowe kontynentalne - latem i wczesną jesienią napływa przynosząc pogodę ciepłą i suchą

– Z południowego zachodu powietrze zwrotnikowe - pogoda gorąca i burzowa zimą odwilże i mgły

– Z zachodu powietrze polarne morskie - najczęściej napływa przynosi zachmurzenie, latem pogodę chłodną i dżdżystą, zimą odwilże i mgły

Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym pomiędzy klimatami: umiarkowanym oceanicznym na zachodzie i umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie.

Masy powietrza
 


4. Dlatego też wyróżniamy 6 klimatycznych pór roku:

– Przedwiośnie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5ºC)

– Wiosna (średnia dobowa temperatura od 5 do 15ºC)

– Lato (średnia dobowa temperatura od 15ºC)

– Jesień (średnia dobowa temperatura od 5 do 15ºC)

– Przedzimie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5ºC)

– Zima (średnia dobowa temperatura poniżej 0ºC)

Wiatry są słabe i umiarkowane (od 2 do10 m./sekundę). Silniejsze występują tylko nad morzem (sztorm) i w górach (halny). Opady zależą od tego z którego kierunku napływają masy powietrza. Wahają się one od 600mm na rok w środkowej części kraju nawet do 1800mm w Tatrach.


5. Porównanie klimatu Indii i Chin.
 

Indie

- Leżą całkowicie w strefie klimatów zwrotnikowych.
- Temperatura lipca: +20 do +30şC z opadami 25-50 mm w centrum do powyżej 400 mm na wybrzeżu,
- Temperatura stycznia: +20şC z opadami poniżej 25 mm.
- Południowa część wybrzeża kraju znajduje się w odmianie monsunowej klimatu wilgotnego
- Północna i środkowa część kraju znajduje się pod wpływem klimatu pośredniego i kontynentalnego o odmianach monsunowych
- Północno-zachodnia część to klimat skrajnie suchy

Chiny

- Wyżyna Tybet. Klimat podzwrotnikowy kontynentalny, wybitnie suchy (odmiana górska). Temperatura: +10 do +15şC w styczniu i +30şC w lipcu. Opady od poniżej 25 mm (styczeń), 100-200 mm (lipiec).
- Nizina Chińska. Klimat pośredni podzwrotnikowy o odmianie monsunowej. Opady: 50-100 mm (styczeń), 100-200 mm (lipiec). Temperatura: +5şC (styczeń), +30şC (lipiec).
- Nizina Mandżurska. Odmiana monsunowa klimatu kontynentalnego umiarkowanego chłodnego. Opady: poniżej 25 mm (styczeń), 100-200 mm (lipiec). Temperatura: -5şC (styczeń), +30şC (lipiec).

6. Klimat i roślinność Rosji oraz Kanady

Rosja


Leży w strefie klimatów okołobiegunowych i umiarkowanych.
Dla strefy okołobiegunowej:
– Wyróżniamy klimat zarówno subpolarny, jak i polarny
– Temperatura: średnia najcieplejszego miesiąca około +10ºC i poniżej w klimatach subpolarnych, około 0ºC i poniżej w polarnych
– Opady: z przewagą śnieżnych szczególnie w klimatach polarnych
– Pory roku: określane przebiegiem temperatury i długością dnia i nocy
Dla strefy umiarkowanej:
– Wyróżniamy klimat: kontynentalny ciepły i chłodny, wybitnie kontynentalny, kontynentalny suchy oraz skrajnie suchy, kontynentalny monsunowy, skrajnie kontynentalny.
– Roczne amplitudy temperatur: poniżej 25ºC w klimatach morskich i przejściowych, powyżej 25ºC, 35ºC i 45ºC w kontynentalnych, oraz wybitnie i skrajnie kontynentalnych
– Opady: nie są ograniczone do jednej pory roku, czy półrocza, jesienno-zimowe przeważają w klimatach wybitnie morskich i na niektórych wybrzeżach, a letnie w przejściowych, kontynentalnych i monsunowych
– Pory roku: określane przebiegiem temperatury

Potencjalną roślinność stanowią:
– Lodowce, lądolody
– Tundra
– Roślinność wysokogórska
– Lasy iglaste świerkowe oraz sosnowe tajgi
– Lasy modrzewiowe tajgi
– Lasy iglaste strefy umiarkowanej
– Lasy mieszane
– Lasy liściaste strefy umiarkowanej tracące liście w ziemie
– Lasostepy
– Stepy niskotrawiaste
– Półpustynnie
– Pustynie
– Stepy górskie

b) Kanada

Leży w strefie klimatów okołobiegunowych i umiarkowanych.
Dla strefy okołobiegunowej:
– Wyróżniamy klimat zarówno subpolarny, jak i polarny
Dla strefy umiarkowanej:
– Wyróżniamy klimat: morski, przejściowy, kontynentalny ciepły i chłodny, wybitnie kontynentalny, kontynentalny suchy oraz skrajnie suchy.

Potencjalną roślinność stanowią:
– Lodowce, lądolody
– Tundra
– Roślinność wysokogórska
– Lasy iglaste świerkowe oraz sosnowe tajgi
– Lasy iglaste strefy umiarkowanej
– Lasostepy
– Stepy wysokotrawiaste
– Stepy nieskotrawiaste

 

Zamawiając Geografia CD otrzymasz:Geografia CD to 492 strony,
39 rozdziałów
,  70 podrozdziałów.
Płyta zawiera wszystko, co musisz wiedzieć nt. geografii w liceum.

Autor:
Educentrum Piotr Piekarzewski


* 629 opracowanych tematów.
* Testy, ściągi, artykuły.
*
Omówione arkusze maturalne.
*
Rozwiązania 100 najczęściej występujących zadań na maturze.

  

 Cena Dostawa

W 24 godziny

 

 

Sposoby płatności:

* Przelew (dostawa 0 zł)
* Pobranie pocztowe (dostawa 9 zł)
* Przekaz pocztowy (dostawa 0 zł)
* Karta kredytowa (dostawa 0 zł)

Darmowa dostawa w 24 godziny

Paczkę otrzymasz w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Jeżeli płacisz przelewem, przekazem pocztowym lub kartą kredytową przesyłkę masz za darmo. Jeżeli wolisz za repetytorium zapłacić przy odbiorze u listonosza dolicz 9 zł za dostawę.
 

Trwa promocja!
Inwestujeszzł zamiast zł (cena po podwyżce)Zamawiam Geografia CD:

Dane niezbędne do realizacji zamówienia
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres e-mail:
Wybieram płatność
 Przelewem lub kartą kredytową (dostawa 0 zł)
 Przy odbiorze paczki (+9 zł)


Łącznie do zapłaty:


* Wiem, że moja inwestycja jest bezpieczna, ponieważ zgodnie z gwarancją firmy Educentrum mogę w ciągu 30 dni odzyskać zainwestować pieniądze.

OPINIE O PŁYCIE

"Po raz pierwszy ktoś w tak prosty, przejrzysty i jednocześnie praktyczny sposób wytłumaczył mi po kolei każde zagadnienie. Warto kupić polecam każdemu!"

Marcin Homka

"Płytę zakupiłem z pewnym niedowierzaniem - czy ta płyta naprawdę może być aż taka dobra? Ale kiedy przeczytałem pierwszych kilka tematów już wiedziałem, że zakup mi się opłacił. Płyta zawiera obszerny materiał przedstawiony w bardzo przystępnej formie."
Tomasz Lechoń

"Wcześniej przeczytałem wiele podręczników przygotowujących do matury, dlatego miałem rozeznanie w tematyce nauczania. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że ta płyta zawiera w sobie również materiał opracowany dla wszystkich  którzy zdają Geografię na poziomie rozszerzonym."
Kacper Szczygieł

Zobacz więcej opinii

Copyright 2005 - 2008 Educentrum Piotr Piekarzewski